Resmi Gazete’de yayımlandı: İkinci el araba satışında 6 ay ve 6 bin kilometre kaidesi yürürlükte

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna nazaran, ikinci el arabalar birinci tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak.

Düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı uygulamayı 6 ay uzatabilecek.

Kararda şu tabirlere yer verildi:

13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki süreksiz husus eklenmiştir.

“Pazarlama ve satış kısıtlaması

GEÇİCİ UNSUR 2- (1) İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, araba ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını yahut satışını birinci tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden evvel direkt yahut dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.

(2) İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler ismine bu hususun yürürlüğe girdiği tarihten evvel tescil edilen araba ve arazi taşıtlarının 15/9/2022 tarihine kadar pazarlanması yahut satılması halinde birinci fıkra uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütür.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.