Bayana ve sıhhat çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ait kanun Resmi Gazete’de

Kanuna nazaran, Türk Ceza Kanunu’ndaki takdiri indirim nedenleri sonlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine ihtimam göstermesi, grup elbise giymesi, kravat takması üzere duruşmadaki biçimi tavır ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise münasebetleri kararda kesinlikle gösterilecek.

Bayana karşı şiddetle daha aktif uğraş edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi hedefiyle taammüden öldürme, taammüden yaralama, tehdit, azap ve eziyet hatasının bayana karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak.

Taammüden öldürme hatasının bayana karşı işlenmesi hali bu cürmün nitelikli halleri ortasına alınacak. Taammüden öldürme hatasında ceza müebbet mahpus iken bu cürmün bayana karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet mahpusa çıkarılacak.

Kolay tıbbi müdahale ile giderilebilecek taammüden yaralama cürmünün bayana karşı işlenmesi halinde cezanın alt hududu 4 aydan 6 ay mahpusa yükseltilecek.

Azap kabahatinin bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sonu 5 yıl mahpusa çıkarılacak.

Eziyet cürmünün bayana karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt hududu 2 yıl 6 ay mahpusa yükseltilecek.

Hayata, beden yahut cinsel dokunulmazlığa yönelik bir hücum gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit cürmünün mağdurunun bayan olması halinde cezanın 6 ay olan alt sonu 9 ay mahpusa çıkarılacak.

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi cürmünün konusunun sıhhat hizmetleri olması durumunda verilecek ceza altıda biri oranına kadar artırılacak.

‘ISRARLI TAKİP’ KABAHAT OLACAK

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir kabahat haline getirilecek. Israrlı bir halde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve bağlantı araçlarını, bilişim sistemlerini yahut üçüncü şahısları kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde önemli bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin yahut yakınlarından birinin güvenliğinden telaş duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Israrlı takip kabahatinin, çocuğa ya da ayrılık kararı verilen yahut boşandığı eşe karşı işlenmesi; mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu yahut işini bırakmasına neden olması; hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula yahut iş yerine yaklaşmama önlemine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası verilecek. Bu cürmün soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

BAYANA VE SIHHAT ÇALIŞANLARINA KARŞI TAAMMÜDEN YARALAMA KATALOG HATALAR ORTASINDA YER ALACAK

Maddeyle bayana karşı işlenen taammüden yaralama hatası ile sıhhat kurum ve kuruluşlarında vazife yapan işçiye karşı misyonları sırasında yahut vazifeleri hasebiyle işlenen taammüden yaralama kabahatleri tutuklamaya ait katalog kabahatler ortasına alındı.

Taammüden yaralama cürmünün, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan şahsa karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog hata olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun “Mağdur ile şikayetçinin hakları” başlıklı unsurunda değişiklik yapılacak. Düzenlemeyle, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çocukların cinsel istismarı yahut ısrarlı takip kabahati ile bayana karşı işlenen taammüden yaralama, azap yahut eziyet kabahatleri unsur kapsamına dahil edilecek. Böylece soruşturma ve kovuşturma evrelerinde bilhassa şiddet mağduru bayanların, istemleri halinde baro tarafından görevlendirilecek avukatın türel yardım ve dayanağından fiyatsız biçimde faydalanmaları sağlanacak ve hak arama yollarını aktif bir biçimde kullanabilmelerine imkan tanınacak. Israrlı takip hatasında uzlaştırma kararları uygulanmayacak.

SIHHAT ÇALIŞANLARIYLA İLGİLİ MESLEKSEL SORUMLULUK HEYETİ OLUŞTURULUYOR

Kanuna nazaran, kamu yahut özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde vazife yapan doktor ve diş doktorları ile başka sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Öteki Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kararları uygulanacak. Soruşturma müsaadesi, Sıhhat Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleksel Sorumluluk Konseyi tarafından verilecek. Şura, özel sıhhat kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde misyon yapan tabip ve diş doktorları ile öbür sıhhat meslek mensupları bakımından vilayet sıhhat müdürlüklerinde misyonlu lider yahut yardımcılarını da ön inceleme yapmak üzere görevlendirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde vazife yapan doktor ve diş tabipleri ile öteki sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yönetim tarafından ödenen tazminattan ötürü ilgilisine rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu ölçüsüne, ilgilinin vazifesinin gereklerine karşıt hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullanıp kullanmadığı ve kusur durumu gözetilerek Mesleksel Sorumluluk Kurulunca 1 yıl içinde karar verilecek.

Maddeyle ayrıyeten Mesleksel Sorumluluk Heyeti’nin üyeleri ve karar alma süreçleri de düzenlenecek.

Bu düzenleme, haklarında katılaşmış bir soruşturma müsaadesi verilenler bakımından uygulanmayacak ve soruşturma yahut kovuşturmalara devam edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları ve devlet üniversitelerinde misyon yapan doktor ve diş doktorları ile öteki sıhhat meslek mensuplarının sıhhat mesleğinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ait tıbbi süreç ve uygulamalar nedeniyle yönetim tarafından ödenen tazminattan ötürü açılan rücu davalarından, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle yargılaması devam edenler bakımından karar verilmek üzere Mesleksel Sorumluluk Heyeti’ne başvurması için davacıya iki aylık müddet verilecek. Müracaat yapılmaması halinde dava adaptan reddedilecek. Bu durumda yargılama masrafı taraflar üzerinde bırakılacak ve davacı aleyhine vekalet fiyatına hükmedilmeyecek.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.