Afet binalarında borçlandırma bedelleri değişti

‘Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Borçlandırma bedellerinden yapılacak indirimlerin belirlenmesinde tabii afetin ortaya çıkardığı durumlar, afetin yaşandığı illerdeki mevcut ekonomik durum, afetzede hak sahibi ailelerin uğradığı zararlar ve geçim durumları göz önünde bulunacak.

Afetin yaşandığı bölgenin bina maliyetini artırıcı yöndeki özellikleri de dikkate alınarak, borçlandırma bedellerinden yapılacak indirim tespit edilecek.

Harita alımı, imar planı ve proje düzenlenmesi, araştırma ve gerekli teknik yardım giderleriyle yeniden yapılacak veya tamir edilecek kamuya ait yol, su, elektrik ve kanalizasyon tesisleri giderleri borçlandırmaya tabi tutulmayacak.

Borçlandırma bedellerine ilişkin yapılacak indirim miktarlarının tespit ve takdir edilmesinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca Cumhurbaşkanlığından bu konuda gerekli kararın alınması sağlanacak.

İndirimli tutar üzerinden ipotek miktarı taksis edilecek

Yönetmelik hükümlerinden yararlanacak afetzede hak sahiplerinin borçlandırma işlemleri yapılmadan indirim tutarı belirlenecek ve indirimli tutar üzerinden ipotek miktarı tahsis edilecek.

Hisseli veya müşterek mülk halinde inşa edilen binalarda indirim miktarları, hissedarın hisse miktarı esas alınarak ayrı ayrı tespit edilecek.

Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili her türlü yazışma, haberleşme ve muamelat işleri, AFAD ile il Afet ve Acil Durum Müdürlükleri tarafından yapılacak.

Yönetmelik hükümlerini, Cumhurbaşkanı yürütecek.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.